منشور اخلاقی

مرکز فروش ایرانیت خاتم  منشور اخلاقی

ما اصول رفتاری و  ارزش های اخلاقی زیر را باور داشته و برای تحقق و نهادینه شدن آن از هیچ کوششی دریغ نخواهیم نمود :

 -1 باور به فرهنگ دینی و ملی و پیروی از آن در گفتار و رفتار خود و در ارتباط با همکاران، مشتریان و ارباب رجوع با تأکید بر حفظ کرامت انسانی

2 – پایبندی به ارزش های اخلاقی در ارتباطات و تعاملات فردی و سازمانی با توجه به سه اصل تعهد ، صداقت ، صراحت و صمیمیت

3 – رعایت احترام ، ادب و متانت نسبت به مراجعین، همکاران و بویژه پایبندی به فرهنگ نقدپذیری، پاسخگویی ، مسئولیت پذیری و اعتماد متقابل

– 4 پایبندی به فرهنگ کار و تلاش در عرصه تولید و جلب رضایت مشتریان ، ذینفعان و ارباب رجوع

5 – مشارکت در تصمیم سازی و تصمیم گیری و تشریک مساعی در راستای تحقق اهداف شرکت و اجرای برنامه‌های آن

– 6رعایت و اجرای کامل قوانین، مقررات و ضوابط اداری و پرهیز از هرگونه سوء استفاده از موقعیت شغلی و تبعیض در تعاملات و ارتباطات کاری و حفظ اطلاعات و اسرار سازمانی

 – 7التزام به اجرای صحیح و به موقع تعهدات و احساس مسئولیت و تعلق نسبت به حرفه و سازمان و ایجاد توازن بین منافع فردی و سازمانی با اولویت دهی به منافع سازمانی

 – 8 توجه به جایگاه مرکز و رعایت الزامات ، ملاحظات ، نقشها و مسوولیتهای قانونی در رابطه با کلیه عوامل ذیربط و ذینفعان

 – 9ارتقاء و توسعه تجربه و دانش سازمانی به عنوان سرمایه مرکز  و به اشتراک گذاشتن آن با همکاران ، مشاوران، پیمانکاران و کلیه ذینفعان در چارچوب ضوابط

 –10 ارزش نهادن به زمان و وقت شناسی در انجام فعالیتها و تعهدات و پاس داشتن حقوق و وقت همکاران، مشتریان و ارباب رجوع

11 – رعایت نظم، انضباط و پیراستگی محیط کار و آراستگی پوشش ظاهری مطابق با ضوابط و مقررات

 – 12استفاه بهینه از منابع و امکانات مرکز و جلوگیری از اسراف با رعایت صرفه جویی خردمندانه و حذف تشریفات زائد

– 13تلاش در جهت حل مسائل با استفاده از ارائه محصولات با کیفیت  و سعی در ایجاد  همسوئی و هم افزایی  با همکاران و هم وطنان

 

X
قالب فروشگاهی