درباره ما

مرکز فروش ایرانیت خاتم  منشور اخلاقی

 

ما اصول رفتاری و  ارزش های اخلاقی زیر را باور داشته و برای تحقق و نهادینه شدن آن از هیچ کوششی دریغ نخواهیم نمود :
 1 –باور به فرهنگ دینی و ملی و پیروی از آن در گفتار و رفتار خود و در ارتباط با همکاران، مشتریان و ارباب رجوع با تأکید بر حفظ کرامت انسانی
2 – پایبندی به ارزش های اخلاقی در ارتباطات و تعاملات فردی و سازمانی با توجه به سه اصل تعهد ، صداقت ، صراحت و صمیمیت
3 – رعایت احترام ، ادب و متانت نسبت به مراجعین، همکاران و بویژه پایبندی به فرهنگ نقدپذیری، پاسخگویی ، مسئولیت پذیری و اعتماد متقابل
 4 -پایبندی به فرهنگ کار و تلاش در عرصه تولید و جلب رضایت مشتریان ، ذینفعان و ارباب رجوع
5 – مشارکت در تصمیم سازی و تصمیم گیری و تشریک مساعی در راستای تحقق اهداف شرکت و اجرای برنامه‌های آن
  6-رعایت و اجرای کامل قوانین، مقررات و ضوابط اداری و پرهیز از هرگونه سوء استفاده از موقعیت شغلی و تبعیض در تعاملات و ارتباطات کاری و حفظ اطلاعات و اسرار سازمانی
 7-التزام به اجرای صحیح و به موقع تعهدات و احساس مسئولیت و تعلق نسبت به حرفه و سازمان و ایجاد توازن بین منافع فردی و سازمانی با اولویت دهی به منافع سازمانی
  8- توجه به جایگاه مرکز و رعایت الزامات ، ملاحظات ، نقشها و مسوولیتهای قانونی در رابطه با کلیه عوامل ذیربط و ذینفعان
  9-ارتقاء و توسعه تجربه و دانش سازمانی به عنوان سرمایه مرکز  و به اشتراک گذاشتن آن با همکاران ، مشاوران، پیمانکاران و کلیه ذینفعان در چارچوب ضوابط
 10 -ارزش نهادن به زمان و وقت شناسی در انجام فعالیتها و تعهدات و پاس داشتن حقوق و وقت همکاران، مشتریان و ارباب رجوع
11 – رعایت نظم، انضباط و پیراستگی محیط کار و آراستگی پوشش ظاهری مطابق با ضوابط و مقررات
  12-استفاه بهینه از منابع و امکانات مرکز و جلوگیری از اسراف با رعایت صرفه جویی خردمندانه و حذف تشریفات زائد
  13-تلاش در جهت حل مسائل با استفاده از ارائه محصولات با کیفیت  و سعی در ایجاد  همسوئی و هم افزایی  با همکاران و هم وطنان
X
قالب فروشگاهی